بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کتابفروشی‌ | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کتابفروشی‌

«منطق ویتگنشتاین» به کتابفروشی‌ها رسید

«منطق ویتگنشتاین» به کتابفروشی‌ها رسید لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین، فیلسوف نامدار اتریشی قرن بیستم بود که باب‌های زیادی را در فلسفه ریاضی، فلسفه زبان و فلسفه ذهن گشود. از سال 1929 تا 1947، ویتگنشتاین در…