بازدید ایدهبایگانی‌های کتابخوانی | بازدید ایده

برچسب: کتابخوانی

نامزدهای جایزه آستریدلیندگرن ۲۰۱۷ معرفی می‌شوند

نامزدهای جایزه آستریدلیندگرن ۲۰۱۷ معرفی می‌شوند کاندیداهای دریافت جایزه جهانی آستریدلیندگرن در سال 2019 طی مراسمی در روز 11 اکتبر و در بخش ویژه کودکان هفتادمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت معرفی خواهند شد. این جایزه که…