بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کتابخانه ملی ایران | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کتابخانه ملی ایران

نگهداری ۴۰ هزار نسخه خطی در گنجینه کتابخانه ملی

در این دیدار فریبرز خسروی؛ معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: پیشینه مبادلات و مراودات ایران و مجارستان دیرینه است. اگر ما سابقه چندین هزارساله داریم و در خط…