بازدید ایدهبایگانی‌های کاوش فضا | بازدید ایده

برچسب: کاوش فضا

مایکروسافت اپلیکیشن کاوش فضا و کد منبع آن را برای هولولنز منتشر می‌کند

مایکروسافت اپلیکیشن کاوش فضا و کد منبع آن را برای هولولنز منتشر می‌کند خش ثبت ایده‌ها در جامعه‌ی کاربران هولولنز، برای این منظور آماده شده تا همه‌، ایده‌های خود را برای این محصول بیان کنند و سپس…