بازدید ایدهبایگانی‌های کاوشگر کنجکاوی | بازدید ایده

برچسب: کاوشگر کنجکاوی

کاوشگر کنجکاوی شواهدی از وجود نیترات در مریخ کشف کرد

کاوشگر کنجکاوی شواهدی از وجود نیترات در مریخ کشف کرد مریخ‌نورد «کنجکاوی»، هنوز برای یافتن نشانه‌هایی از حیات در سیاره مریخ درحال کنجکاوی است. این روبات جستجو‌گر به تازگی شواهدی از وجود نیترات (ترکیبات نیتروژن)…

کاوشگر کنجکاوی تصاعد عجیب گاز متان را در سیاره‌ی سرخ کشف کرد؛ حیات بیگانه در مریخ؟

کاوشگر کنجکاوی تصاعد عجیب گاز متان را در سیاره‌ی سرخ کشف کرد؛ حیات بیگانه در مریخ؟ ظاهرا کاوشگر «کنجکاوی» ناسا مدارکی از وجود حیات روی سیاره‌ی سرخ (مریخ) یافته است. یکی از ابزارهای این کاوشگر که در…

وجود نشانه‌های گرفتگی اقمارمریخ در یافته‌های کاوشگر کنجکاوی

وجود نشانه‌های گرفتگی اقمارمریخ در یافته‌های کاوشگر کنجکاوی با ادامه‌ی مسیر کاوشگر کنجکاوی در مسیر تعیین شده در مریخ، در اوایل ماه جاری این کاوشگر مدتی را برای رصد دو قمر مریخ Phobos و Deimos…