بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کاوشگر کاسینی | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کاوشگر کاسینی

یک دهه در زحل؛ به مناسبت دهمین سال حضور کاوشگر کاسینی در مدار زحل

یک دهه در زحل؛ به مناسبت دهمین سال حضور کاوشگر کاسینی در مدار زحل کاوشگر کاسینی از جمله‌ی موفق‌ترین پروژه‌های ناسا است که اطلاعات مفید و کاربردی و گاهاً دور از انتظاری را از سیاره‌ی زحل و…