بازدید ایدهبایگانی‌های کاوشگر پلاس ناسا | بازدید ایده

برچسب: کاوشگر پلاس ناسا

مأموریت کاوشگر پلاس ناسا؛ مأموریتی برای لمس خورشید

مأموریت کاوشگر پلاس ناسا؛ مأموریتی برای لمس خورشید چهارشنبه‌ی هفته‌ی جاری ناسا به‌طور رسمی از برنامه‌ی خود برای پرتاب یک کاوشگر به اعماق اتمسفر خورشید پرده بر خواهد داشت.  که به‌عنوان نخستین مأموریت از این دست شناخته می‌شود و…