بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کاوشگر وویجر | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کاوشگر وویجر

بسته هدیه زمینی‌ها در کاوشگر وویجر برای فرازمینی‌ های احتمالی چه در خود داشت

بسته هدیه زمینی‌ها در کاوشگر وویجر برای فرازمینی‌ های احتمالی چه در خود داشت ما در سیاره‌ای زندگی می‌کنیم که به‌دور یک ستاره‌ی نسبتا متوسط می‌چرخد و حدودا به‌میزان دوسوم شعاع کهکشان راه شیری از…