بازدید ایدهبایگانی‌های کاهش قیمت گوجه به ۳۶۰۰ تومان/ توزیع گسترده سیب‎زمینی در بازار | بازدید ایده

برچسب: کاهش قیمت گوجه به ۳۶۰۰ تومان/ توزیع گسترده سیب‎زمینی در بازار

کاهش قیمت گوجه به ۳۶۰۰ تومان/ توزیع گسترده سیب‎زمینی در بازار

کاهش قیمت گوجه به ۳۶۰۰ تومان/ توزیع گسترده سیب‎زمینی در بازار حسین اصغری با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی بازار مصرف داخلی را تحت فشار قرار داده بود افزود: با ممنوعیت صادرات قیمت هر کیلو…

  • خانه
  • کاهش قیمت گوجه به ۳۶۰۰ تومان/ توزیع گسترده سیب‎زمینی در بازار