بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کاهش سودآوری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کاهش سودآوری

کاهش سودآوری شرکت نایک تحت شعاع فرهنگ سازمانی بیمار

فرهنگ‌سازمانی مسموم شرکت نایک نه‌تنها به کارمندان زن این شرکت آسیب رسانده، بلکه به دلسردی مشتریان منجر شده و سودآوری این شرکت را با ریسک بزرگی روبرو کرده است.   هفته‌ی گذشته، نیویورک‌تایمز در گزارشی…