بازدید ایدهبایگانی‌های کاهش سودآوری شرکت نایک تحت شعاع فرهنگ سازمانی بیمار | بازدید ایده

برچسب: کاهش سودآوری شرکت نایک تحت شعاع فرهنگ سازمانی بیمار

کاهش سودآوری شرکت نایک تحت شعاع فرهنگ سازمانی بیمار

هفته‌ی گذشته، نیویورک‌تایمز در گزارشی انتقادی، فرهنگ شرکت نایک را زیر سؤال برده و مدعی شده بود که بسیاری از کارمندان زن این شرکت، محیط کار خود را «بیمار» توصیف می‌کنند. بیش از ۵۰ کارمند…

  • خانه
  • کاهش سودآوری شرکت نایک تحت شعاع فرهنگ سازمانی بیمار