بازدید ایدهبایگانی‌های کاهش تاثیر تشعشات خورشیدی | بازدید ایده

برچسب: کاهش تاثیر تشعشات خورشیدی

آیا سایه حلقه‌های زحل به کاهش تاثیر تشعشات خورشیدی کمک می‌کنند؟

آیا سایه حلقه‌های زحل به کاهش تاثیر تشعشات خورشیدی کمک می‌کنند؟ کاسینی در حالی که در لحظات پایانی ماموریتش بین زحل و حلقه‌های آن بود و خود را برای شیرجه نهاییش آماده می‌کرد، تا جای…

  • خانه
  • کاهش تاثیر تشعشات خورشیدی