بازدید ایدهبایگانی‌های کانون‌های سلامت محله در استان مرکزی گسترش می‌یابد | بازدید ایده

برچسب: کانون‌های سلامت محله در استان مرکزی گسترش می‌یابد

کانون‌های سلامت محله در استان مرکزی گسترش می‌یابد

حسن طاهراحمدی ظهر امروز در مراسم افتتاح هم‌زمان 60کانون سلامت محله استان مرکزی با اشاره به مزیت‌های اجتماعی و عمومی شدن سلامت در مجامع سلامت استان اظهار داشت: در شرایط خوب مشارکت اجتماعی، معنوی، جسمی…

  • خانه
  • کانون‌های سلامت محله در استان مرکزی گسترش می‌یابد