بازدید ایدهبایگانی‌های کاملا | بازدید ایده

برچسب: کاملا

مواد تشکیل‌دهنده زمین کاملا طبیعی و متداول هستند

دانشمندان ترکیبات ۱۸ سامانه‌ی سیاره‌ای مختلف تا فاصله‌ی ۴۵۶ سال نوری از زمین را اندازه‌گیری کرده و آن را با زمین مقایسه کردند. نتایج بررسی‌های آن‌ها نشان داده‌است که بسیاری از عناصر در نسبت‌هایی مشابه…