بازدید ایدهبایگانی‌های کاملا شفاف | بازدید ایده

برچسب: کاملا شفاف

صفحات خورشیدی کاملا شفاف جایگزین پنجره‌ها و نمایشگرها خواهند شد

صفحات خورشیدی کاملا شفاف جایگزین پنجره‌ها و نمایشگرها خواهند شد پژوهشگران در دانشگاه میشیگان موفق به ساخت صفحات خورشیدی شفافی شدند که می‌توان آن‌ها را جایگزین شیشه‌های معمولی پنجره‌ها کرد. این صفحات خورشیدی بسیار شفاف…