بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کالیفرنیا | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کالیفرنیا

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی حرارتی

بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی حرارتی دنیا در کالیفرنیا راه‌اندازی شد پس از سونامی ژاپن، دولت‌ها بیش از پیش به سمت استفاده از انرژی‌های پاک که در راس آن‌ها انرژی خورشیدی قرار دارد، حرکت می‌کنند. در این…