بازدید ایدهبایگانی‌های کالیفرنیا زودتر از موعد به اهداف خود در استفاده از انرژی پاک می‌رسد | بازدید ایده

برچسب: کالیفرنیا زودتر از موعد به اهداف خود در استفاده از انرژی پاک می‌رسد

کالیفرنیا زودتر از موعد به اهداف خود در استفاده از انرژی پاک می‌رسد

در سال ۲۰۱۵ فرماندار ایالت کالیفرنیا قانونی تصویب کرد که بر طبق آن تا سال ۲۰۳۰ این ایالت باید به سهم ۵۰ درصدی انٰرژی‌های پاک مثل انرژی‌ خورشیدی یا بادی برسد. در کنفرانس مطبوعاتی بعد…

  • خانه
  • کالیفرنیا زودتر از موعد به اهداف خود در استفاده از انرژی پاک می‌رسد