بازدید ایدهبایگانی‌های کار می‌کند | بازدید ایده

برچسب: کار می‌کند

ناسا غیرممکن را ممکن کرد، آزمایش موتور کوانتومی که بدون سوخت کار می‌کند

ناسا غیرممکن را ممکن کرد، آزمایش موتور کوانتومی که بدون سوخت کار می‌کند محققین ناسا موتور فضایی جدیدی را آزمایش کرده‌اند که می‌تواند بدون نیاز به سوخت، نیروی پیشران تولید کند. طبق قوانین فیزیک کلاسیک…