بازدید ایدهبایگانی‌های کارکردهای حیاتی مغز انسان تحت تاثیر جنسیت نیستند | بازدید ایده

برچسب: کارکردهای حیاتی مغز انسان تحت تاثیر جنسیت نیستند

کارکردهای حیاتی مغز انسان تحت تاثیر جنسیت نیستند

بر اساس نتایج یک مطالعه مروری، کارکردهای اجرایی مغز تحت تاثیر جنسیت قرار نمی‌گیرند. نتایج پژوهش جدیدی نشان می‌دهد بر خلاف چیزی که قبلا تصور می‌شد، بسیاری از فرآیندهای مهم مغزی که باعنوان کارکردهای اجرایی…

  • خانه
  • کارکردهای حیاتی مغز انسان تحت تاثیر جنسیت نیستند