بازدید ایدهبایگانی‌های کارایی سامانه دفاعی ناسا | بازدید ایده

برچسب: کارایی سامانه دفاعی ناسا

یک سیارک، کارایی سامانه دفاعی ناسا را محک می‌زند

یک سیارک، کارایی سامانه دفاعی ناسا را محک می‌زند منظومه‌ی شمسی مملو از تکه‌های کوچک و بزرگی از سنگ‌ها است که در مدارهایی جداگانه با سرعت‌هایی متفاوت در حرکت هستند. زمین روزانه توسط صدها شهاب سنگ…

  • خانه
  • کارایی سامانه دفاعی ناسا