بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های کارآفرینان آگاه | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: کارآفرینان آگاه

کارآفرینان آگاه چگونه از تله‌های ذهنی ناشی از موفقیت می‌گریزند؟

کارآفرینانی که از خودآگاهی بالایی برخوردارند، می‌توانند به‌خوبی از افتادن در دادم موفقیت‌های خودشان دوری جسته و ذهن خود را به‌نحو کارآمدی سازماندهی کنند.   خودآگاهی در دنیای امروزی بسیار سخت است، مخصوصا اگر پای…