بازدید ایدهبایگانی‌های کارآفرینان آگاه چگونه از تله‌های ذهنی ناشی از موفقیت می‌گریزند؟ | بازدید ایده

برچسب: کارآفرینان آگاه چگونه از تله‌های ذهنی ناشی از موفقیت می‌گریزند؟

کارآفرینان آگاه چگونه از تله‌های ذهنی ناشی از موفقیت می‌گریزند؟

خودآگاهی در دنیای امروزی بسیار سخت است، مخصوصا اگر پای کسب‌وکار در میان باشد. جهان مادیات برای انسان‌های سطحی‌نگر بهترین گزینه است. درحقیقت فرهنگ عامه (پاپ کالچر) برای به خواب غفلت فرو بردن این نوع افراد…

  • خانه
  • کارآفرینان آگاه چگونه از تله‌های ذهنی ناشی از موفقیت می‌گریزند؟