بازدید ایدهبایگانی‌های کائنات جهان | بازدید ایده

برچسب: کائنات جهان

دانشمندان بزرگترین ساختار کائنات جهان را یافتند

دانشمندان بزرگترین ساختار کائنات جهان را یافتند اخترشناسان دانشگاه مرکزی لنکستر در انگلستان موفق شدند مجموعه‌ای از اجرام نورانی و اختروش‌های (کوزار) بسیار درخشان را کشف کنند؛ که به عقیده‌ی کارشناسان امر بزرگترین ساختار کیهانی…