بازدید ایدهبایگانی‌های چین به هدف خود در مورد کاهش انتشارات کربنی نزدیک‌تر شده است | بازدید ایده

برچسب: چین به هدف خود در مورد کاهش انتشارات کربنی نزدیک‌تر شده است

چین به هدف خود در مورد کاهش انتشارات کربنی نزدیک‌تر شده است

سال گذشته پس از خروج ایالات متحده از پیمان پاریس (در مورد جلوگیری از افزایش دمای جهانی)، زوهوا سیاستمدار چینی اطمینان داد که تعهد چین در ارتباط با مبارزه علیه تغییرات‌ آب‌وهوایی تزلزل‌ناپذیر است. اکنون…

  • خانه
  • چین به هدف خود در مورد کاهش انتشارات کربنی نزدیک‌تر شده است