بازدید ایدهبایگانی‌های چیست؟ | بازدید ایده

برچسب: چیست؟

فضا-زمان چیست؟

فضا-زمان چیست؟ معمولاً وقتی صحبت از فهم جهان می‌شود؛ چند مورد خاص مانند آزمایش گربه‌ی شرودینگر، پارادوکس دوقلوها و فرمول E=MC2 هستند که مطمئناً همگان درباره‌ی آن‌ها شنیده‌اند. اما جهان ما در این سه مورد خاص خلاصه نمی‌شود. حدود…