بازدید ایدهبایگانی‌های چگونه گوگل مسیر خرید انرژی پاک را برای شرکت‌ها هموار کرد | بازدید ایده

برچسب: چگونه گوگل مسیر خرید انرژی پاک را برای شرکت‌ها هموار کرد

چگونه گوگل مسیر خرید انرژی پاک را برای شرکت‌ها هموار کرد

در فاصله‌ی چهار مایلی شهر آلبانی در جنوب شرقی جورجیا در منطقه‌ای پوشیده از مزارع، به‌زودی ساخت یک واحد خورشیدی جدید ۱۲۰ مگاواتی آغاز خواهد شد. این واحد اولین تأسیسات خورشیدی در ایالت جورجیا خواهد…

  • خانه
  • چگونه گوگل مسیر خرید انرژی پاک را برای شرکت‌ها هموار کرد