بازدید ایدهبایگانی‌های چگونه لامپ‌های خلا | بازدید ایده

برچسب: چگونه لامپ‌های خلا

چگونه لامپ‌های خلا با فناوری جدید به دوام قانون مور کمک خواهند کرد؟

چگونه لامپ‌های خلا با فناوری جدید به دوام قانون مور کمک خواهند کرد؟ ترازیستور یکی از بنیادی‌ترین و پرکاربردترین ساخته‌های دست بشر است که نقش موثری در پیشرفت‌های حاصل در تمامی حوزه‌‌های علم و فناوری…