بازدید ایدهبایگانی‌های چگونه خورشیدگرفتگی | بازدید ایده

برچسب: چگونه خورشیدگرفتگی

چگونه خورشیدگرفتگی توانست صحت گفته اینشتین را ثابت کند؟

چگونه خورشیدگرفتگی توانست صحت گفته اینشتین را ثابت کند؟ نسبیت عام، نظریه‌ای پذیرفته شده و بسیار موفق است که حدود ۱۰۰ سال پیش توسط آلبرت اینشتین مطرح شد. نسبیت عام، نظریه‌ای است که می‌تواند هر چیزی را…