بازدید ایدهبایگانی‌های چگونه خواهد بود | بازدید ایده

برچسب: چگونه خواهد بود

آینده‌ی وویجر 2 در فضای میان‌ستاره‌ای چگونه خواهد بود؟

آینده‌ی وویجر 2 در فضای میان‌ستاره‌ای چگونه خواهد بود؟ وویجر 2  بالاخره با ورود به فضای میان‌ستاره‌ای موفق به خروج ازمنظومه‌ی شمسی شد اما سفر و پژوهش‌های آن هنوز به پایان نرسیده است. در کنفرانس جدیدی که…