بازدید ایدهبایگانی‌های چه چیزی | بازدید ایده

برچسب: چه چیزی

رشته‌های کیهانی از چه چیزی ساخته شده‌اند؟

رشته‌های کیهانی از چه چیزی ساخته شده‌اند؟ پژوهشگران همواره برای یافتن ماهیت نصف دیگر از مواد معمولی که در حال حاضر اطلاعات زیادی درباره‌ی آنها نداریم، در تلاش بوده‌اند. پیش از این، شبیه‌سازی‌های انجام شده…

اگر جهان در حال انبساط است، به چه چیزی منبسط می‌شود؟

اگر جهان در حال انبساط است، به چه چیزی منبسط می‌شود؟ ریچارد مولر، استاد فیزیک دانشگاه برکلی و نویسنده‌ی کتاب «فیزیک برای رؤسای جمهور آینده»، در پاسخ این سؤال که جهان در حال انبساط به…