بازدید ایدهبایگانی‌های چه ظاهری دارد؟ | بازدید ایده

برچسب: چه ظاهری دارد؟

افق رویداد سیاه‌ چاله چه ظاهری دارد؟

افق رویداد سیاه‌ چاله چه ظاهری دارد؟ کمتر از یک ماه پیش، تلسکوپ‌های ویژه‌ای از سرتاسر جهان، به‌طور هم‌زمان اطلاعاتی از سیاه‌چاله کلان ‌جرمی که در مرکز کهکشان راه شیری است به‌دست آوردند. تعداد زیادی…