بازدید ایدهبایگانی‌های چه شکلی رقم خواهد خورد | بازدید ایده

برچسب: چه شکلی رقم خواهد خورد

پایانی تاریک و سرد: سرنوشت سامانه خورشیدی به چه شکلی رقم خواهد خورد؟

پایانی تاریک و سرد: سرنوشت سامانه خورشیدی به چه شکلی رقم خواهد خورد؟ عالمی که ما در آن زندگی می‌کنیم، حدوداً ۱۳.۸ میلیارد سال سن دارد و ما حاصل تکامل این جهان بی‌نهایت هستیم. داستان…

  • خانه
  • چه شکلی رقم خواهد خورد