بازدید ایدهبایگانی‌های چه درس هایی | بازدید ایده

برچسب: چه درس هایی

جهنم تغییرات اقلیمی در زهره، چه درس‌هایی برای زمین دارد؟

جهنم تغییرات اقلیمی در زهره، چه درس‌هایی برای زمین دارد؟ گزارش ۱۶۵۶ صفحه‌‌ای دولت فدرال که توسط کاخ سفید در روز جمعه‌‌ی سیاه منتشر شد، هشدار داده که اگر روند تغییرات آب‌‌و‌‌هوایی ناشی از فعالیت‌‌های…