بازدید ایدهبایگانی‌های چه اندازه‌ ویران‌گر | بازدید ایده

برچسب: چه اندازه‌ ویران‌گر

طوفان‌های خورشیدی تا چه اندازه‌ ویران‌گر هستند؟

طوفان‌های خورشیدی تا چه اندازه‌ ویران‌گر هستند؟ تصور کنید، یک روز صبح وقتی از خواب بیدار می‌شوید، برق، شبکه‌ی تلفن همراه، جی‌پی‌اس و شبکه‌های تلویزیونی و تمامی بستر‌های ارتباطی قطع شده باشند. طبیعتا قطع ارتباط…

  • خانه
  • چه اندازه‌ ویران‌گر