بازدید ایدهبایگانی‌های چند خبر کوتاه از تئاتر | بازدید ایده

برچسب: چند خبر کوتاه از تئاتر

چند خبر کوتاه از تئاتر

هفتمین برنامه «عصری با نمایش» به نمایشنامه خوانی «توضیح صحنه» نوشته و کار کیوان سررشته اختصاص دارد. این نمایشنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 12 و 13 مهر ماه در خانه نمایش مهرگان نمایشنامه خوانی می‌شود…

  • خانه
  • چند خبر کوتاه از تئاتر