بازدید ایدهبایگانی‌های چند ثانیه | بازدید ایده

برچسب: چند ثانیه

انفجار موشک فضایی روسیه چند ثانیه پس از پرتاب بر فراز قزاقستان

انفجار موشک فضایی روسیه چند ثانیه پس از پرتاب بر فراز قزاقستان فیلمی که یک شبکه‌ی تلویزیون محلی منتشر کرده نشان می‌دهد، پس از پرتاب، این موشک از مسیر خود منحرف و به طرفین مایل…