بازدید ایدهبایگانی‌های چقدر طول می‌کشد | بازدید ایده

برچسب: چقدر طول می‌کشد

چقدر طول می‌کشد تا به درخشان‌ترین ستاره آسمان برسیم؟

چقدر طول می‌کشد تا به درخشان‌ترین ستاره آسمان برسیم؟ اگر شما می‌خواهید یک نانو فضاپیما را که قدرت خود را از فوتون‌ها می‌گیرد، با کسر قابل توجهی از سرعت نور به آن سوی کهکشان بفرستید؛…