بازدید ایدهبایگانی‌های چقدر زمان‌بر | بازدید ایده

برچسب: چقدر زمان‌بر

یافتن حیات فرازمینی چقدر زمان‌بر خواهد بود؟

یافتن حیات فرازمینی چقدر زمان‌بر خواهد بود؟ نسل جدیدی از اَبَرتلسکوپ‌ها در راه هستند و در کنار رصدخانه‌های فضایی و زمینی، به ما این امکان را می‌دهند تا بتوانیم اتمسفر سیاره‌های دوردست را به خوبی…