بازدید ایدهبایگانی‌های چقدر بوده است؟ | بازدید ایده

برچسب: چقدر بوده است؟

وسعت اقیانوس‌های مریخ چقدر بوده است؟

وسعت اقیانوس‌های مریخ چقدر بوده است؟ همسایه‌ی کوچک و سرخ‌رنگ ما مریخ، اگرچه امروزه سیاره‌ای پر از صخره‌های قرمزرنگ و زمین بی‌حاصل است؛ اما محققان فکر می‌کنند زمانی همانند سیاره‌ی ما پوشیده از آب‌های اقیانوسی بوده است. بعد…