بازدید ایدهبایگانی‌های پی برده‌‌اند | بازدید ایده

برچسب: پی برده‌‌اند

فیزیکدانان احتمالا به ماهیت سیاره نهم پی برده‌‌اند

فیزیکدانان احتمالا به ماهیت سیاره نهم پی برده‌‌اند طبیعتا هر موضوعی پیرامون سیاره‌ی نهم عجیب است. واقعیت این است که به نظر می‌رسد کره‌ای ۱۰ برابر سنگین‌تر از زمین و با چهار برابر اندازه‌ی سیاره‌ی…