بازدید ایدهبایگانی‌های پیکر | بازدید ایده

برچسب: پیکر

روایت ده سال چشم انتظاری مادر برای بازگشت پیکر فرزند/ پلاک و انگشترش را جاگذاشت تا شناسایی نشود

روایت ده سال چشم انتظاری مادر برای بازگشت پیکر فرزند/ پلاک و انگشترش را جاگذاشت تا شناسایی نشود شهید قاسم طالقانی متولد سال 41 بود که در سنین جوانی در کنار تحصیل به همراه پدرش…