بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پیش بینی می‌کند | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پیش بینی می‌کند

طوفان شنی سطح مریخ

طوفان شنی سطح مریخ ناسا به عنوان بزرگ‌ترین سازمان فضایی جهان، پروژه‌های متعددی برای ارسال افراد به کره‌ی مریخ دارد. به منظور انجام چنین پروژه‌هایی، این سازمان باید بتواند شرایط جوی و آب و هوایی مناطق…