بازدید ایدهبایگانی‌های پیش‌بینی | بازدید ایده

برچسب: پیش‌بینی

امکان پیش‌بینی بهتر فوران‌های خورشیدی

امکان پیش‌بینی بهتر فوران‌های خورشیدی احتمالا منشا تمامی فوران‌ها‌ی خورشیدی یکسان است. پژوهشگران CNRS و CEA و INRIA و ایکول پلی‌تکنیک، در مقاله‌ای که در Natureمنتشر شد توضیخ دادند که منشا فوران‌ها‌ی خورشیدی، رشته‌ها‌ی محصور‌شده‌ی در…

پیش‌بینی ۵ساله صنعت پتروشیمی ایران تا سال ۲۰۲۲ توسط بیزریپورت

گزارش تحلیل صنعت پتروشیمی ایران همراه با پیش‌بینی ۵ساله تا سال ۲۰۲۲ توسط گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت برای سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ منتشر شد. گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت در این گزارش به تحلیل اثرات رویدادهای…