بازدید ایدهبایگانی‌های پیش‌بینی نابودی تمدن بشر توسط کامپیوتر MIT در نیم قرن پیش | بازدید ایده

برچسب: پیش‌بینی نابودی تمدن بشر توسط کامپیوتر MIT در نیم قرن پیش

پیش‌بینی نابودی تمدن بشر توسط کامپیوتر MIT در نیم قرن پیش

یک مدل ریاضی طراحی‌شده در MIT حدود نیم قرن پیش از روند رو به نابودی زمین گفته بود و پیش‌بینی‌های این برنامه در دهه‌های اخیر، به‌طرز ترسناکی در حال حقیقت یافتن هستند. در اوایل دهه‌ی…

  • خانه
  • پیش‌بینی نابودی تمدن بشر توسط کامپیوتر MIT در نیم قرن پیش