بازدید ایدهبایگانی‌های پیشی گرفتن | بازدید ایده

برچسب: پیشی گرفتن

پیشی گرفتن بلو اوریجین از اسپیس ایکس در پروژه‌ استفاده مجدد از موشک

پیشی گرفتن بلو اوریجین از اسپیس ایکس در پروژه‌ استفاده مجدد از موشک سرانجام طرح استفاده‌ی مجدد از موشک‌های مورداستفاده در پروژه‌های فضایی به ثمر رسید. انجام این کار توسط شرکت بلو اوریجین به معنای…