بازدید ایدهبایگانی‌های پیشگیری از بروز افسردگی | بازدید ایده

برچسب: پیشگیری از بروز افسردگی

معرفی رژیم غذایی خاص با توانایی پیشگیری از بروز افسردگی

افسردگی می‌تواند دارای تاثیر منفی روی اشتها باشد؛ ولی آیا داشتن عادات غذایی بد نیز می‌تواند موجب بد شدن خلق‌و‌خوی فرد شود؟ در یک مطالعه‌ی مروری که اخیرا انجام شده‌است، ارتباط آشکاری بین کیفیت رژیم…

  • خانه
  • پیشگیری از بروز افسردگی