بازدید ایدهبایگانی‌های پیشنهاد ناسا | بازدید ایده

برچسب: پیشنهاد ناسا

پیشنهاد ناسا برای ساخت میدان مغناطیسی مصنوعی در مریخ

پیشنهاد ناسا برای ساخت میدان مغناطیسی مصنوعی در مریخ تا جایی که می‌توانیم بگوییم، امروزه سیاره‌ی سرخ دارای یک پوسته‌ی سرد، خشک و خالی از حیات است. حتی اگر احتمالا چند میکروارگانیسم جان‌سخت روی مریخ زندگی کنند،…