بازدید ایدهبایگانی‌های پیشرانه یونی جهان | بازدید ایده

برچسب: پیشرانه یونی جهان

قدرتمندترین پیشرانه یونی جهان در ماموریت اکتشافی عطارد به‌کار گرفته می‌شود

قدرتمندترین پیشرانه یونی جهان در ماموریت اکتشافی عطارد به‌کار گرفته می‌شود در حالی که هنوز از چندوچون سفرهای مافوق نور سر درنیاورده‌‌ایم، ولی توانسته‌‌ایم روش‌‌های دیگری برای پیش‌‌راندن فضاپیماها با سرعت‌‌هایی باورنکردنی در فضای بی‌‌کران بیابیم. به‌‌عنوان مثال،…