بازدید ایده – ایده پرداز کسب و کار های آنلاینبایگانی‌های پیشرانه های لیزری | بازدید ایده - ایده پرداز کسب و کار های آنلاین

برچسب: پیشرانه های لیزری

آیا استفاده از پیشرانه های لیزری برای سفرهای فضایی امکان پذیر است؟

آیا استفاده از پیشرانه های لیزری برای سفرهای فضایی امکان پذیر است؟ امروزه دانشمندان برای اکتشافات بیشتر در اعماق فضا برنامه‌ریزی می‌کنند؛ اما تکنولوژی امروزی موشک‌ها مناسب سفرهای فضایی به مریخ و فراتر از آن…