بازدید ایدهبایگانی‌های پیشرانه‎های یونی | بازدید ایده

برچسب: پیشرانه‎های یونی

پیشرانه‎های یونی راه را به سوی مریخ هموار می‌کنند

پیشرانه‎های یونی راه را به سوی مریخ هموار می‌کنند عملکرد پیشرانه‎های شیمیایی بسیار ساده است، سوخت پس از احتراق به سرعت از موشک فضایی خارج می‎شود و بنابر قانون دوم نیوتن (عمل و عکس العمل)،…